Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2018

7742 0791 390
Reposted fromSkydelan Skydelan vialitka litka
angeliquee
https://www.pisf.pl/cache/images/resizeCrop_720x480/files/aktualnosci/2018_04/zimnawojna.JPGhttps://ocdn.eu/pulscms-transforms/1/RI5ktkqTURBXy8zOTg0YTlkOTY0NDE4NmU0MDg2NjA1YmNkYmY3NjFkMy5qcGVnk5UDAEDNBADNAkCTBc0DFM0BvJUH2TIvcHVsc2Ntcy9NREFfLzIzMzdjOWZkNmI5MzFlZTZjYjBkMjNkY2JhMjU4YTlkLnBuZwDCAA
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek vialitka litka
angeliquee
Nigdy się nie powstrzymuj. Bądź pewna czego chcesz od życia, mów co czujesz i nigdy nie obawiaj się być sobą. Nie zważaj na to co myślą inni. Żyjesz dla siebie, nie dla nich. 
— J.A. Redmerski "Na krawędzi nigdy"
Reposted fromlovvie lovvie viafreeway freeway
angeliquee
0291 93e3 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vialitka litka
angeliquee
7261 3766 390
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
angeliquee
angeliquee
Reposted fromgruetze gruetze viafemme femme
angeliquee
9144 0db6 390
Reposted fromniedopowiedzenia niedopowiedzenia viacelej celej
7102 4695 390
angeliquee
3661 4350 390
Reposted frommagdenvja magdenvja viafreeway freeway
angeliquee
4498 4e8b 390
Reposted fromrudosci rudosci viawarkocz warkocz
angeliquee

Cały dowcip w stosunkach z ludźmi polega na tym, żeby umieć ich słuchać. To przeważnie wystarczy.

— Dariusz Zaborek — Czesałam ciepłe króliki
Reposted fromyourtitle yourtitle viawarkocz warkocz
angeliquee
Reposted fromFlau Flau viawarkocz warkocz
angeliquee
angeliquee
2937 3081 390
Reposted frombrumous brumous viawarkocz warkocz
angeliquee
3074 e52d 390
Reposted fromonlyman onlyman viawarkocz warkocz
angeliquee
6235 962a 390

Lake Misurina, Italy (by Don Cesar)

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl