Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2019

angeliquee
Za Tobą w ogień, za Tobą przez życie Za Tobą w cierpienia i żale Przy Tobie w chwilach szczęścia, jak i zwątpienia Przy Tobie dzisiaj, jutro, do końca... Przy Tobie zawsze dużo ciepła, przy Tobie zawsze lżej Przy Tobie brak już zmartwień, kocham Cię...
— nevermind
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viacytaty cytaty
angeliquee
5262 e930 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viagosialap gosialap
angeliquee
7841 bcec 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viafutureiscoming futureiscoming
angeliquee
Kochaj to, co niczyje, a stanie się twoje,
kochaj to, co złamane a stanie się proste.
Kochaj to, co szkaradne a stanie się piękne,
kochaj to, co zmarznięte, a stanie się ciepłe.
Kochaj to, co umarło, a z martwych powstanie,
kochaj to, co zgubione, a znaleźne dostaniesz.
Kochaj to, co ulotne, a stanie się wieczne,
kochaj to, co zdradziło, a stanie się wierne.
Kochaj to, co przeklęte, a stanie się boskie,
kochaj to, co Cię rani, a przestanie boleć.
Kochaj to, co niesforne, a stanie się cacy,
kochaj to, co nieśmiałe, a pokaże swe kły.
Kochaj to, co jest smutne, a wnet się uśmiechnie,
kochaj to, co bezdomne, a dom zbudujecie.
Kochaj to, co nie kochasz, a czas zatrzymasz,
kochaj to, co znajome, a odmieni swą twarz.
Kochaj to, co ubogie, a zostaniesz bogaczem,
kochaj to, czego nie ma, a zobaczysz... że jest!
— Jarosław Borszewicz, Mroki
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty

February 18 2019

angeliquee
Przyszłość należy do tych, co mają ideę, wiarę w nią i zdolność poświęcenia
— Roman Dmowski
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
4594 3702 390
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viafreeway freeway
angeliquee
8264 dceb 390
angeliquee
(...) są pewne rzeczy, o których nie warto pamiętać,, a tym bardziej mówić. (...) nieopowiedzianych wspomnień nie sposób wymazać, a niektóre nie zasługują na to, by o nich mówić.
— Chyłka
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty
angeliquee
0627 d342
angeliquee
angeliquee
1588 a661 390

/ Fox

Reposted fromamatore amatore viajointskurwysyn jointskurwysyn
angeliquee
2379 9e81 390
angeliquee

Znalazłem tę miłość, za którą 
wiedziałem że będę tęsknił.

— Pearl Jam - Last Kiss
Reposted fromhasz hasz viafutureiscoming futureiscoming
angeliquee
7645 e4c8 390
Reposted fromoll oll viafutureiscoming futureiscoming
angeliquee

Wszystko jest w porządku. 
Tylko nie każcie mi mówić tego,  o czym myślę i jak myślę.
— M. Hłasko

February 14 2019

angeliquee
7900 a0c4 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
angeliquee
6814 8d68 390
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viafreeway freeway
angeliquee
1345 33c0 390
Reposted fromlaluna laluna viafreeway freeway
angeliquee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl